Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 01686810300
Điện thoại di động: 01686810300
Thông tin chi tiết:
Sùng Thị Séng
Hiệu phó Sùng Thị Séng
Ngày tháng năm sinh 20/08/1990
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ Xã Nà Hẩu, VĂn Yên, Yên BÁi
Điện thoại 0365868497
Email sengnahau@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách